۷ اسفند , ۱۳۹۷

کتاب کانسارهای مس پورفیری ایران توسط انتشارات دانشگاه تربیت مدرس در بهمن ۱۳۹۷ منتشر گردید. در این کتاب مولفان در حد امکان کانسارهای مس پورفیری ایران […]
۹ آذر , ۱۳۹۶

مشاوران زمین کانسار

خدمات شامل (مشاوره در زمینه نگارش پروپوزال، مقاله، پایان نامه، رساله…..)